Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim z
drowych, spokojnych Świąt
spędzonych w gronie najbliższych 🎄⭐️❄️

     Życzy Rada Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

DRODZY TEGOROCZNI MATURZYŚCI! 

Poniżej przedstawiamy zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2021,
wg. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

JĘZYK POLSKI:

 

 

MATEMATYKA: 

 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY:

 

 

 

PRZEDMIOT DODATKOWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:

 

 

 

Więcej informacji w: ” załącznik 2 – zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r. ” ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

załącznik nr 2

 

Źródło:

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna (https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Egzaminy%20w%202021%20r.pdf)

2) Ministerstwo Edukacji Narodowej
(https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym)